Selv-udtørrende EPS Beton med meget lavt vandcement tal. DB Letgulv er Genbrugs granulat af ekspanderet polystyren. Normalt anvendelsesområde er 50-400mm. Granulatet er sorteret i kornstørrelse 2-8 mm.

Granulatet er behandlet med et specielt udviklet additiv, der sikrer at granulatet fordeles ensartet i cementmørtlen. Det specielt udviklede additiv er uden miljøskadelige kemi og granulatet er derfor helt uskadeligt at bruge.

Fordele

  • Besparelse på 28 kg Co2 pr. kubikmeter DB Letgulv ECO der anvendes.
  • 100% sporbarhed, også selv om der er tale om genanvendte materialer.
  • Kan pumpes og blæses ind i bygningen.
  • Konsistens fra flydende til jordfugtig, justering foretages i vandmængden.
  • Indeholder ingen farlige eller mærkningspligtige stoffer.

Beskrivelse

DB Letgulv ECO leveres som færdige kugler, der kun skal tilsættes vand og ønsket cementmængde inden brug.

DB Letgulv ECO indeholder en specifik sammensætning af tilsætningsstoffer som sikrer et smidigt og bearbejdeligt produkt. DB Letgulv indeholder ingen farlige eller mærkningspligtige stoffer og er derfor god for både miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse

  • Lyd- og varmeisolerende lag i gulvkonstruktioner på etagedæk.
  • Let tilfyldning omkring installationer i etagedæk.
  • Isolering og fald opbygning på ”flade” tage hvor der efterfølgende udlægges vandtæt membran.
  • Letvægts opfyldning.
  • Opfyldning af krybekældere
Teknisk data
Egenskab Norm Enhed Værdi
MX150 MX250
Bindemiddel CEM l/ll   Kg/m3 150 250
Vandmængde   L/m3 49-51,5 89-91
EPS maks. korstørrelse DS/EN 933-1 mm ≤ 8 ≤ 8
Densitet tørstofblanding   Kg/m3 175 +/- 10% 275 +/- 15%
Densitet vådmørtel DS/EN 1015-6 Kg/m3 240 +/- 10%  400 +/- 10%
Densitet efter afhærdning (28 hærdedøgn) DS/EN 1602 Kg/m3 215 +/- 10% 300 +/- 5%
Brandklasse** DS/EN 13501-1 A2,s1-do A2,s1-do
Trykstyrke DS/EN 826 N/mm2 ≤ 0,3 ≤ 0,6
Trykstyrke, korttid (10%) DS/EN 826 N/mm2 * *
Trykstyrke, langtid (2%) DS/EN 826 N/mm2 * *
Punktlast DS/EN 12430 N * *
Gangbar efter v. 20 grader   Timer 36 18
Belægningsklar efter***   Timer 48 48
*   Afventer endeligt resultat.
**  Under udarbejdelse, forventet værdi.
*** Skal altid kontrolleres og anbefalingerne fra de efterfølgende belægninger skal efterfølges.

Begrænsninger

Anvend ikke DB Letgulv Eco når temperaturen er under +3 grader.

DB Letgulv Eco bør ikke udsættes for trafik de første 18 timer efter udstøbning (ved 15 grader – ved lavere temperaturer øges denne periode.)

Det støbte EPS Beton bør ikke udsættes for påvirkning af regn, vand eller frost efter det er udlagt.

Ved montage af gulvvarme direkte i DB Letgulv ECO anbefales det at denne installeres inden for 48 timer fra støbning (ved min 20 grader) da DB letgulv ECO ellers opnår så meget styrke at installationen bliver unødigt vanskelig.

Forberedelse

Overflader skal være klargjorte inden støbning. Overfladerne skal være tørre, fri for olie og andre typer af forurening.

Det bør sikres at der ikke er ”fuglereder” af slanger, ventilation eller anden type af installationsmateriel. Ved fuglerede forstås; arealer hvor EPS-betonen ikke får tilstrækkelig kontakt med underlaget, men blot hviler direkte på installationerne, enten fordi de er lavet uhensigtsmæssigt eller simpelthen for mange installationer på for lidt plads. Dette forekommer oftest i f.eks. døråbninger mv.

Blanding

DB Letgulv kan blandes i flere forskellige typer blandere. (Tvangsblandere og horisontale blandere) Optimale blandingsforhold er som følger:

Vand pr. 100 ltr. DB Letgulv MX150 MX250
4,95 – 5,15 ltr. 8,9 – 9,1 ltr.

Vand og EPS tilsættes i blanderen og blandes kort, herefter tilsættes cement. Samlet blandetid er afhængig af blanderen, men varierer typisk fra 1½ minut til 7 minutter, ved brug af tvangsblander kan dette øges op til 10 minutter.

Vigtigt

Korrekt blanding kan bestemmes ved at veje 1 ltr. Friskblandet masse direkte fra blanderen (Før pumpning).

Vægt for friskmørtel
Vægt gram/ltr.
MX150 MX250  
240gram 400 gram +/- 10%

Ligger vægten over, skal blandetiden forlænges, ligger vægten under skal blandetiden forkortes.

Udlægning af DB Letgulv

Produktet kan anvendes i forskellige typer af blandere og pumper. Hvis man anvender en snekkepumpe til at pumpe DB Letgulv, vil man kunne opnå en semiflydende konsistens som sikrer en hurtig udlægning. Hvis man anvender en trykluftspumpe, vil produktet i stedet opnå en konsistens som kan udlægges på traditionel vis.

Vi står selvfølgelig altid til rådighed ved spørgsmål angående pumpning af DB Letgulv.

Rengøring

DB Letgulv ECO fjernes med rent vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Emballage

DB Letgulv ECO leveres som standard i sække á 200 ltr. Samt i sække á 400 ltr. Ved større mængder kan der leveres i specialstørrelser efter behov og ønske – kontakt os for nærmere information.

Opbevaring og holdbarhed

DB Letgulv ECO har en lager holdbarhed på 3-6 måneder fra produktionsdato afhængig af opbevaring. DB Letgulv ECO opbevares optimalt på et tørt sted med skygge og temperaturer fra 0-20 grader.

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger der er angivet af DB Danmark A/S, er baseret på baggrund af interne såvel som eksterne laboratorie afprøvninger. Anvisningerne er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet.

Det påhviler altid brugeren at foretage de, i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal DB Danmark A/S straks kontaktes. I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.